Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego oferty na: wykonanie termomodernizacji dwóch hal przemysłowych w miejscowości Nowiny, Składowa 15, 26-052 Nowiny.

SCAN0012

SCAN0013

SCAN0014